Masele plasticeMasele plastice sunt produse sintetice de natură organică, anorganică sau mixtă care se pot prelucra uşor în diferite forme, la cald sau la rece, cu sau fără presiune. MATERIALE TERMOPLASTICE Primele materiale plastice au fost produse din transformarea materialelor naturale. In anul 1859 au aparut fibrele vulcanizate, in 1869 a aparut celuloidul si in 1897 galitul. Primul material sintetic aparut (1908) a fost rasina fenolformaldehidica numita bachelita. Exista numeroase procedee de fabricare a materialelor plastice. O galeata, o sticla, o casca de motociclist, o plansa de windsurfing sun toate fabricate din diferite tipuri de plastic. Pentru fiecare obiect, trebuie ales materialul plastic care are calitatile cele mai potrivite: suplete, rigidate, rezistenta la soc, elasticitate, transparenta, greutate mica. O molecula de baza pentru fabricarea tuturor tipurilor de plastic In schimb cele termorigide se intaresc la caldura. Astfel, ele sunt mulate la rece pe formele dorite apoi sunt incalzite pentru a se intari. Sau pot fi lasate sa se intareasca dupa ce li se adauga un produs special. Plasticele termorigide se folosesc la fabricarea obiectelor prelucrate manual sau a celor care necesita o fabricatie ingrijita. Asa se fabrica ambarcatiunile, piesele de caroserie, barele de protectie etc. In industrie se utilizeaza doua procedee de tragere in forma a obiectelor din plastic. Suflarea este folosită pentru fabricarea obiectelor care au interiorul gol, cum sunt mingile, flacoanele, sticlele, popicele. Materia plastică incălzită coboară în forma, în care se injectează apoi aer. Aceasta are ca efect întinderea materialului cald pe pereţii interiori ai formei. Metoda cea mai utilizată este însă injectarea.

Este flosită mai ales pentru fabricarea obiectelor cum sunt pieptenii, periuţele de dinţi, ustenssilele de bucătărie. Materia plasctică intră sub forma de granule intr-o maşină de injectare. Prin încalzire, ea este transformată într-o pasta mai mult sau mai putin groasa, care este apoi injectata in forma si racita printr-un circuit de apa. Masele plastice sunt folosite, cu mici excepţii, în toate domeniile de activitate. Această performanţă de pătrundere în mai toate sectoarele de activitate se datorează proprietăţilor lor de neegalat vis-a-vis de celelalte materiale: sunt anticorosive, electroizolante, au greutăţi specifice mici, au proprietăţi mecanice bune, cost scăzut, aspect exterior plăcut, se pot prelucra atât pe cale mecanică tradiţională cât şi prin procedee specifice cum ar fi injecţia lor, se pot acoperi cu vopsea sau prin galvanizări, permiţând în felul acesta să capete aspectul dorit de către proiectant. Există însă şi unele proprietăţi care fac dezavantajoasă utilizarea maselor plastice, cum ar fi micşorarea rezistenţei mecanice cu creşterea temperaturii, coeficientul de dilatare mare, coeficientul de transmiterea căldurii mic, etc. Materialele plastice utilizate în tehnică se împart în două grupe: – Termoplaste, care prin încălziri repetate trec în stare plastică (polistiren, polimetacrilat, celuloid, poliamidă, policlorura de vinil). Piesele din aceste materiale se obţin prin presare şi turnare, având o mare productivitate. – Termoreactive, care prin încălziri repetate nu mai trec în stare plastică (polistireni nesaturaţi, răşini fenolfolmaldehidice, etc.). piesele în acest caz se prelucrează prin presare.

Aceste piese executate din mase plastice prezintă următoarele avantaje:

– Nu necesită prelucrări ulterioare şi pot avea o formă suficient de complicată. – Permit executarea de găuri şi adâncituri în orice secţiune, precum şi presarea de filete. – Pot fi metalizate (numai ABS-ul natur), metalizarea fiind o acoperire galvanică şi poate fi efectuată în diferite variante de culori, în variantă mată sau lucioasă. – Aspectul piesei este plăcut, designerul reuşind să-şi impună cu uşurinţă punctul de vedere, întrucât se poate realiza orice cerinţă estetică: joc de umbră şi lumină prin alternări de suprafeţe mate şi suprafeţe lucioase, suprafeţe în relief sau în adâncime, suprafeţe striate sau cu rizuri, etc. – Piesele rezultate se pot obţine într-o mare varietate de culori, ce pot fi: obişnuite şi metalizate. Aceste culori fie că se realizează conform mostrarului de culori transmis de către fabricantul de masă plastică, fie că este creat un mostrar nou de către designer împreună cu tehnologul de masă plastică. – Piesele din mase plastice se pot vopsi (de regulă se preferă ca vopsirea să aibă loc în aceeaşi culoare ca masa plastică, astfel încât dacă piesa este zgâriată, sau prin frecare se îndepărtează stratul de vopsea, să nu fie vizibil acest defect de discontinuitate a stratului de vopsea). – Se pot efectua injecţii de două sau trei mase plastice de diferite culori, în vederea obţinerii de diverse efecte estetice sau având ca scop obţinerea de piese cu rezistenţă la uzură mai mare (vezi cazul tastaturii de calculator), sau cu alte scopuri. – Un mare avantaj al maselor plastice constă în faptul că acestea pot fi înfoliate. Această operaţie constă în acoperirea la cald, prin presare, a suprafeţelor în relief (în jurul acestor suprafeţe nu trebuie să existe alte porţiuni de suprafeţe care să fie la aceeaşi cotă sau la o cotă peste nivelul celei ce urmează a fi înfoliate, deoarece fie se obţine înfolierea unor zone ce nu au fost indicate de către designer, fie se deformează zonele ce depăşesc cota respectivă, fie înfolierea nu va fi de calitate). Aceste folii pot fi mate sau lucioase, pot fi albe, negre, imitaţie furnir, argintii, aurii, sau în diferite alte culori. – Inscripţionarea pieselor din mase plastice se poate efectua fie direct din sculă, fie aplicânduse ornamente din metal (aluminiu, oţel laminat, etc.),sau din masă plastică. Inscripţionarea din sculă se realizează fie prin efecte speciale (joc de umbră şi lumină care se realizează prin porţiuni alternante de suprafeţe mate şi lucioase, sau prin alternări de suprafeţe striate cu porţiuni mate, sau caşerate, etc.) Un alt procedeu de inscripţionare este cel rezultat din sculă (deci direct din injecţie), aceasta nemaifiind la acelaşi nivel, ci în relief sau în adâncime.

Inscripţionarea este rodul activităţii creatoare a designerului, el fiind cel care va hotărî caracterul, modul de inscripţionare sau dacă aceasta urmează a fi înnobilată prin înfoliere sau nu.

– Un alt procedeu de inscripţionare a maselor plastice este acela prin serigrafie, după desenul ciocan executat de către designer, cu ajutorul sitelor serigrafice şi în varianta de culori serigrafice indicată de designer. – Piesele din mase plastice se pot asambla mecanic cu ajutorul şuruburilor şi piuliţelor, cu ajutorul şuruburilor autofiletante ( se pot executa în masa plastică bosaje, ce sunt nişte găuri normalizate în funcţie de dimensiunea şurubului ), cu clicuri elastice, popici elastici, prin presare, prin bercluire, profile conjugate, prin lipire cu ajutorul adezivilor, etc. – Se pot utiliza şi în cazul creării de produse din materiale mixte, permiţând asamblarea cu: lemnul, sticla, cauciucul, metalul, etc. – Se pot utiliza în situaţii în care se doreşte reducerea frecării, ele comportându-se bine chiar şi în absenţa lubrifiantului. Astfel există situaţii în care se execută piese ce urmează a efectua mişcări de rotaţii sau de translaţii ( roţi dinţate, lagăre, etc.), fie ca elemente cinematice de interior fie ca elemente de antrenare, de comandă (manete, butoane, volane, pedale). – Acolo unde din motive de rezistenţă sau în vederea realizării unor contacte electrice se impune utilizarea de piese metalice, se pot executa piese mixte, prin injecţie de masă plastică pe reperul din metal.

Din prezentarea avantajelor făcută se observă că aceste materiale permit desfăşurarea imaginaţiei creative a designerului fără prea mari restricţii. Totuşi aceste materiale presupun o cunoaştere şi o stăpânire a posibilităţilor lor tehnologice. Se impune ca o necesitate, marcarea de către proiectant a suprafeţelor cu rol estetic, sau care presupun finisaje suplimentare, sau care nu admit defecte de injecţie sau alte tipuri de defecte ce pot afecta suprafaţa respectivă a produsului.

Din punct de vedere al formei există recomandări vizând prelucrarea maselor plastice de care proiectantul trebuie să ţină cont:

– Piesa se va proiecta cu o grosime uniformă de perete, ceea ce contribuie atât la creşterea productivităţii cât şi la eliminarea concentratorilor de material sau de temperatură, concentratori ce pot introduce defecte de execuţie ale reperului respectiv. Grosimea minimă a pereţilor unui reper din masă plastică poate fi S=0,5÷2 mm. – Piesele se pot proiecta fie cu muchii vii, fie cu raze de racordare, ultima fiind de preferat din punct de vedere al execuţiei sculei. Ţinând cont că sculele pentru reperele prevăzute cu raze de racordare se execută mai uşor, se va ţine cont la proiectarea reperelor de o rază minimă de racordare necesară ρ=(0,3 ÷0,4)S (S=grosimea peretelui piesei; ρ=raza de racordare). Sculele pentru realizarea pieselor care nu au prevăzute raze de racordare, se vor executa din bacuri. – În vederea extracţiei piesei din sculă, aceasta va fi prevăzută cu o înclinaţie a pereţilor în funcţie de grosimea acestora: pentru piesele cu o grosime mai mare de S≥10mm, înclinaţia va fi de la 2’ până la 20÷30; pentru piesele cu o grosime a pereţilor S <10mm , se pot admite şi pereţi fără înclinări (unghiuri de extracţie). – Pentru evitarea defectelor ce pot apărea datorită răcirii necorespunzătoare a pieselor, acestea, după scoaterea din sculă (dacă scula nu este termostatată, caz în care scula nu injectează decât dacă a atins prin încălzire temperatura de injecţie prescrisă în regimul de injecţie, şi nu permite extracţia piesei injectate decât când aceasta a atins temperatura la care nu există riscul deformării piesei), se răcesc fie pe un calapod, fie sunt prevăzute prin construcţie cu nervuri de rigidizare. – Se recomandă ca grosimea pereţilor interiori să fie egali cu S/2 (deci cu jumătate din grosimea peretelui de bază), pentru a nu introduce concentratori de tensiune şi de temperatură. Este cazul nervurilor: de rigidizare, tehnologice,sau de construcţie. – Se preferă ca piesele prevăzute cu filet, să aibă pasul mai mare sau egal cu1mm. De asemenea, dacă piesa este prevăzută cu găuri, filetate sau nefiletate, acestea nu vor fi prevăzute la extremităţile piesei sau în vecinătatea pereţilor piesei, pentru a nu introduce eventualele situaţii favorabile apariţiilor defectelor de injecţie. – Se recomandă ca în vederea eliminării tensiunilor interne şi evitării deformaţiilor, piesa să fie supusă unui tratament de îmbătrânire la o temperatură de 800 ÷1000 C, timp de câteva ore.

În urma procesului de injecţie pot apărea o serie de defecte care se datorează fie unor greşeli de proiectare, fie nerespectării parametrilor regimului de injecţie (presiune, temperatură). Aceste defecte pot fi: supturi, retasuri, flori de gheaţă, injecţii incomplete, deformări, etc. Defectele care apar pot fi corectate fie printr-un regim de injecţie corect stabilit şi aplicat, fie cu ajutorul proiectantului, prin stabilirea unei forme care să previe apariţia defectelor. Dacă aceste defecte nu mai pot fi prevenite, se poate interveni asupra respectivelor repere cu ajutorul designerului. Astfel acesta poate interveni cu finisaje suplimentare în funcţie de defect (aceste măsuri se pot lua ţI din faza de proiectare, având o experienţă a comportării materialului): ornamente, vopsiri, inscripţionări, caşerări, etc. În funcţie de forma şi gabaritul reperului, designerul împreună cu tehnologul vor hotărî asupra caracteristicilor sculei de injecţie: locul şi modul de injecţie (centrală sau punctiformă), poziţia planului de separare, dacă sunt necesare bacuri şi poziţiile acestora, etc.

Masele plastice se pot utiliza cu succes: în industria grea, industria constructoare de maşini, aeronautică, industria alimentară

Published in: on 24/02/2010 at 21:26  Lasă un comentariu  

The URI to TrackBack this entry is: https://materialedeconstructie.wordpress.com/2010/02/24/masele-plastice/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: