Calculul Termotehnic al Elementelor de Constructii

CARACTERISTICI TERMOENERGETICE ALE ANVELOPEI CLĂDIRILOR
1. Caracteristici normate ale anvelopei clădirilor
1.1 Metoda de calcul a rezistentei termice a pereţilor
Rezistenţa termică a unui perete exterior RPE [m2K/W] se calculează (ecuaţia (1)) ca sumă a rezistenţelor termice Rk [m2K/W] a fiecărui strat k al peretelui şi a straturilor limită de pe faţa interioară Ri [m2K/W] şi exterioară Re [m2K/W] :
(mai mult…)

ELEMENTE DE DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII

DESEN DE CONSTRUCŢII
ELEMENTE DE DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII
GENERALITĂŢI

Desenul tehnic pentru construcţii constă din reprezentarea grafică a construcţiilor, a elementelor
de construcţii, a detaliilor constructive etc., cu ajutorul unor reguli şi convenţii stabilite în acest scop
(STAS 1434—75), constituind astfel mijlocul de exprimare a gandirii şi concepţiilor tehnice pentru
materializarea lor pe şantiere. (mai mult…)

Producerea betonului

1 OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE
1.1 Obiect

„Codul de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat”,
indicativ NE 012, revizuit, este structurat astfel:
Partea 1 : Producerea betonului
Partea 2 : Executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat
Partea 3 : Instrucţiuni de aplicare. (mai mult…)

Published in: on 24/03/2010 at 22:15  Lasă un comentariu  

EVALUAREA CONFORMITĂŢII BETONULUI

CAPITOLUL 1.

ASIGURAREA ŞI CONTROLUL
CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII
1.1. CONSIDERAŢII GENERALE

Realizarea într-un interval de timp relativ mic a unui volum mare de construcţii cu
complexitate tehnicã sporită, cu eficienţă economică maximă impune adoptarea de concepţii,
metode de proiectare şi de executare moderne care implică necesitatea aplicării unui control
eficient a calităţii lucrărilor care poate şi trebuie să cuprindă toate fazele şi aspectele activităţii
de construcţii: cercetare – proiectare – executare pe parcurs şi final, inclusiv în perioada de
exploatare. (mai mult…)

CONTROLUL CALITĂŢII BETOANELOR

CAPITOLUL 1. DURABILITATEA BETONULUI
1.1. CONSIDERAŢII GENERALE

Cunoaşterea cauzelor şi factorilor de degradarea a betonului şi betonului arma
t prezintă
o importanţă deosebită, având la bază noţiunea de durabilitate. Aceasta implică, pe lângă
realizarea iniţială a unor caracteristici (reglementate tehnic) pentru diferite componente sau
elementele de construcţie, şi menţinerea lor nealterată în timp (sau înscrierea în toleranţe
admise). (mai mult…)