Lianti minerali

NOTIUNI GENERALE 

  • Lianţii sunt materiale naturale sau artificiale care au proprietatea de a trece, în condiţii specifice, prin fiecare dintre stările lichidă, fluidă sau plastică, în masă vâscoasă sau rigidă.

Lianţii pot lega într-un tot unitar şi coeziv materialele granulare de regulă cele din categoria pietrei naturale dar şi elementele prelucrate (cărămizi, blocuri ceramice şi înlocuitori), formând astfel conglomerate artificiale (beton, mortar, etc).

Această transformare a lianţilor implică două faze: priza şi întărirea: (mai mult…)

DESEN TEHNIC Noţiuni de bază

Capitolul 1
NOŢIUNI INTRODUCTIVE
1.1. Generalităţi
Prin desen tehnic se înţelege reprezentarea grafică a unui obiect, realizată pe
baza unor reguli şi convenţii stabilite în acest scop.
Dezvoltarea continuă a producţiei industriale şi extinderea cooperării economice
a impus sistematizarea regulilor şi convenţiilor privind proiectarea şi executarea
produselor. (mai mult…)