COMPONENETII BETONULUI – Agregate pentru betoane

GENERALITĂŢI

Agregatele sunt materiale granulare naturale sau artificiale care se folosesc la prepararea mortarelor şi betoanelor de ciment şi la alte lucrări de construcţii.

Agregatele se pot obţine din roci naturale, în mod direct sau prin operaţiuni de sortare-concasare (balast, nisip, pietriş, provenite din albiile râurilor şi lacurilor sau piatră spertă, prin  concasare ori prin procedee industriale – agregate de concasaj).

Agregatele ocupă cel puţin 75% din volumul betonului şi de aceea calitatea acestora influenţează direct caracteristicile de rezistenţă şi durabilitatea betonului.

Toate agregatele sunt reactive, diferenţa dintre ele constând numai prin caracteristicile reacţiilor la care participă (natură, intensitate, viteză, efect). (mai mult…)

Influenţa dozajului de ciment

Sub aspect cantitativ, dozajul de ciment poate influenţa caracteristicile structurale şi în general caracteristicile tehnice ale betoanelor (mortarelor) atât în stare proaspătă cât şi întărită.

În stare proaspătă, o creştere a dozajului de ciment, la un raport A/C contant, va îmbunătăţi lucrabilitatea betonului în sensul creşterii fluidităţii şi a coeziunii interne a amestecului, o reducere a tendinţei de segregare, creşterea omogenităţii structurale a betonului întărit. (mai mult…)

Proprietăţile mecanice a blocurilor de sticlă

Rezistenţa totală a construcţiilor de îngrădire din blocurile de sticlă la acţiunile exterioare şi durabilitatea lor în mare măsură se determină de proprietăţile mecanice a blocurilor de sticlă. Proprietăţile mecanice sunt: – densitatea – 2,5 g/cm . – duritatea după Moos 5 – 7. – limita de rezistenţă la comprimare 300 – 900 MPa. – limita de rezistenţă la întindere 20 – 60 MPa. – modul de elasticitate 63 – 85 GPa. Blocurile în golurile de lumină lucrează la comprimare, lovituri şi încovoieri. Rezistenţa lor depinde de dimensiunile geometrice şi construcţie. (mai mult…)