Influenţa dozajului de ciment

Sub aspect cantitativ, dozajul de ciment poate influenţa caracteristicile structurale şi în general caracteristicile tehnice ale betoanelor (mortarelor) atât în stare proaspătă cât şi întărită.

În stare proaspătă, o creştere a dozajului de ciment, la un raport A/C contant, va îmbunătăţi lucrabilitatea betonului în sensul creşterii fluidităţii şi a coeziunii interne a amestecului, o reducere a tendinţei de segregare, creşterea omogenităţii structurale a betonului întărit. (mai mult…)

Proprietăţile mecanice a blocurilor de sticlă

Rezistenţa totală a construcţiilor de îngrădire din blocurile de sticlă la acţiunile exterioare şi durabilitatea lor în mare măsură se determină de proprietăţile mecanice a blocurilor de sticlă. Proprietăţile mecanice sunt: – densitatea – 2,5 g/cm . – duritatea după Moos 5 – 7. – limita de rezistenţă la comprimare 300 – 900 MPa. – limita de rezistenţă la întindere 20 – 60 MPa. – modul de elasticitate 63 – 85 GPa. Blocurile în golurile de lumină lucrează la comprimare, lovituri şi încovoieri. Rezistenţa lor depinde de dimensiunile geometrice şi construcţie. (mai mult…)