Constructii de lemn

1.Caracteristicile tehnice ale pieselor de cherestea

A. Caracteristicile mecanice
 Comportamentul mecanic al lemnului este puternic ANIZOTROP( pentru o aceeasi solicitare, rezistenta este diferita functia de directie); in plus rezistenta mecanica este inluentata de continutul de apa al lemnului. In paginile urmatoare sunt reprezentate, cu caracter orientativ, citeva data generale privind caracteristicile mecanice ale pieselor de cherestea.

B.Greutatea specifica (mai mult…)

DESEN TEHNIC Noţiuni de bază

Capitolul 1
NOŢIUNI INTRODUCTIVE
1.1. Generalităţi
Prin desen tehnic se înţelege reprezentarea grafică a unui obiect, realizată pe
baza unor reguli şi convenţii stabilite în acest scop.
Dezvoltarea continuă a producţiei industriale şi extinderea cooperării economice
a impus sistematizarea regulilor şi convenţiilor privind proiectarea şi executarea
produselor. (mai mult…)

DESEN TEHNIC SI GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ

DESEN TEHNIC GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ

CUPRINS
PARTEA I – NOTIUNI GENERALE DE DESEN TEHNIC
CAPITOLUL 1 INFORMAŢII TRANSMISE PRIN INTERMEDIUL DESENULUI TEHNIC
CAPITOLUL 2 REPREZENTAREA PIESELOR ÎN PROIECŢIE ORTOGONALA

CAPITOLUL 3 COTAREA DESENELOR TEHNICE (mai mult…)

Calculul Termotehnic al Elementelor de Constructii

CARACTERISTICI TERMOENERGETICE ALE ANVELOPEI CLĂDIRILOR
1. Caracteristici normate ale anvelopei clădirilor
1.1 Metoda de calcul a rezistentei termice a pereţilor
Rezistenţa termică a unui perete exterior RPE [m2K/W] se calculează (ecuaţia (1)) ca sumă a rezistenţelor termice Rk [m2K/W] a fiecărui strat k al peretelui şi a straturilor limită de pe faţa interioară Ri [m2K/W] şi exterioară Re [m2K/W] :
(mai mult…)

ELEMENTE DE DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII

DESEN DE CONSTRUCŢII
ELEMENTE DE DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII
GENERALITĂŢI

Desenul tehnic pentru construcţii constă din reprezentarea grafică a construcţiilor, a elementelor
de construcţii, a detaliilor constructive etc., cu ajutorul unor reguli şi convenţii stabilite în acest scop
(STAS 1434—75), constituind astfel mijlocul de exprimare a gandirii şi concepţiilor tehnice pentru
materializarea lor pe şantiere. (mai mult…)