Proprietăţile mecanice a blocurilor de sticlă

Rezistenţa totală a construcţiilor de îngrădire din blocurile de sticlă la acţiunile exterioare şi durabilitatea lor în mare măsură se determină de proprietăţile mecanice a blocurilor de sticlă. Proprietăţile mecanice sunt: – densitatea – 2,5 g/cm . – duritatea după Moos 5 – 7. – limita de rezistenţă la comprimare 300 – 900 MPa. – limita de rezistenţă la întindere 20 – 60 MPa. – modul de elasticitate 63 – 85 GPa. Blocurile în golurile de lumină lucrează la comprimare, lovituri şi încovoieri. Rezistenţa lor depinde de dimensiunile geometrice şi construcţie. (mai mult…)

Blocuri de sticlă suflate cu goluri

Blocurile suflate reprezintă articole de sticlă voluminoasă cu contur profilat, ce permite de a le îmbina unul cu altul la zidirea îngrădirii translucide. Ele se produc pe automate prese de suflare, destinate pentru producerea sticlelor. Blocul suflat se obţine cu orificii cu diametrul 10mm în partea dorssală, de aceea camera lui nu este vacumată. (mai mult…)

Published in: on 27/08/2010 at 13:09  Comments (2)  
Tags: , , , , ,

Blocuri de sticlă compacte

Blocuri de sticlă compacte reprezintă elemente de sticlă masive primite prin presare de formă dreptunghiulară, patrată sau rotundă. Ele nu au camere închise şi nu se pot folosi în îngrădiri, la care se înaintează cerinţe de termo şi fonoizolare înaltă. Rezistenţa înaltă a blocurilor de sticlă la sarcin istatice şi de şoc se atinge datorită măririi grosimii peretelui de 1,5 – 3 ori în comparaţie cu goluri sudate. (mai mult…)

Published in: on 27/08/2010 at 13:02  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,

Blocuri de sticlă cu goluri sudate

În timpul prezent o răspîndire mai largă au obţinut blocurile sudate cu goluri.

Blocurile sudate reprezintă articole, primite prin presare a două blocuri asemenea şi sudarea lor unul cu altul pînă la formarea unei camere ermetice cu o mică depresurizare, carer se atinge în rezultatul încălzirii muchiilor semiblocurilor pînă la îmuierea şi sudarea lor ermetică la temperatura înaltă. Presiunea permanentă în camere 27 – 33 kPa. Datorită camerei vacumate blocurile de sticlă sudate capătă proprietăţi termoizolante înalte, se exclude formarea condensatului la temperatura joasă. (mai mult…)

Published in: on 27/08/2010 at 13:01  Lasă un comentariu  
Tags: , ,

Organizarea fierberii sticlei

DESCRIEREA LUCRULUI INSTALAŢIEI

În cuptorul cu baie şarjă şi cioburile sînt încărcate în substratul masei de sticlă. Ele sînt încălzite din partea de sus de către emisia flăcărilor şi zidăria de cuptor iar din partea de jos de cătrte topitură. Termoconductibilitatea şarjei este foarte mică. În şegătură cu aceasta formarea sticlei şi silicatului decurg pe suprafeţele stratului de şarjă ce se încălzesc repede.
Partea din mijloc a stratului încărcat se încălzeşte încet şi mult timp rămîine pulverulentă. Din cauza greutăţii unităţii de volum mic (aproximativ 1,3 g/cm3) şarja se cufundă în masa de sticlă numai cu 30 – 60 mm. Atfsel, în cuptorul cu baie şarja se fierbe la suprafaţa masei de sticlă ce umple bazinul. (mai mult…)

Published in: on 23/08/2010 at 15:12  Lasă un comentariu