Calculul Termotehnic al Elementelor de Constructii

CARACTERISTICI TERMOENERGETICE ALE ANVELOPEI CLĂDIRILOR
1. Caracteristici normate ale anvelopei clădirilor
1.1 Metoda de calcul a rezistentei termice a pereţilor
Rezistenţa termică a unui perete exterior RPE [m2K/W] se calculează (ecuaţia (1)) ca sumă a rezistenţelor termice Rk [m2K/W] a fiecărui strat k al peretelui şi a straturilor limită de pe faţa interioară Ri [m2K/W] şi exterioară Re [m2K/W] :
(mai mult…)