DESEN TEHNIC Noţiuni de bază

Capitolul 1
NOŢIUNI INTRODUCTIVE
1.1. Generalităţi
Prin desen tehnic se înţelege reprezentarea grafică a unui obiect, realizată pe
baza unor reguli şi convenţii stabilite în acest scop.
Dezvoltarea continuă a producţiei industriale şi extinderea cooperării economice
a impus sistematizarea regulilor şi convenţiilor privind proiectarea şi executarea
produselor. (mai mult…)

DESEN TEHNIC SI GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ

DESEN TEHNIC GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ

CUPRINS
PARTEA I – NOTIUNI GENERALE DE DESEN TEHNIC
CAPITOLUL 1 INFORMAŢII TRANSMISE PRIN INTERMEDIUL DESENULUI TEHNIC
CAPITOLUL 2 REPREZENTAREA PIESELOR ÎN PROIECŢIE ORTOGONALA

CAPITOLUL 3 COTAREA DESENELOR TEHNICE (mai mult…)