COMPONENETII BETONULUI – Agregate pentru betoane

GENERALITĂŢI

Agregatele sunt materiale granulare naturale sau artificiale care se folosesc la prepararea mortarelor şi betoanelor de ciment şi la alte lucrări de construcţii.

Agregatele se pot obţine din roci naturale, în mod direct sau prin operaţiuni de sortare-concasare (balast, nisip, pietriş, provenite din albiile râurilor şi lacurilor sau piatră spertă, prin  concasare ori prin procedee industriale – agregate de concasaj).

Agregatele ocupă cel puţin 75% din volumul betonului şi de aceea calitatea acestora influenţează direct caracteristicile de rezistenţă şi durabilitatea betonului.

Toate agregatele sunt reactive, diferenţa dintre ele constând numai prin caracteristicile reacţiilor la care participă (natură, intensitate, viteză, efect). (mai mult…)