INTENSIFICAREA PROCESULUI DE AMESTECARE ÎN MALAXOARELE CU ORGANE DE LUCRU ÎN FORMĂ DE BARE

Analiza procesului  malaxoarelor  şi a procesului de amestecare

Problema intensificării procesului de amestecare, majorării gradului de omogenizare a
amestecului şi micşorării consumului specific de energie a fost tratată în lucrările savanţilor
Şarapov I.K. [1], Martânov V.D. [2], Mihăilescu Şt. [3], Koroliov K.M. [4] şi a multor altora,
care au studiat foarte minuţios procesele de amestecare şi au pus bazele calculului şi proiectării
malaxoarelor cu organe de lucru în formă de palete, utilizate la prepararea amestecurilor de
mortar şi de beton. (mai mult…)