Consistenţa betonului proaspăt

Consistentase poate defini prin mobilitatea betonului proaspăt sub acţiunea masei proprii sau unor forte exterioare care acţionează asupra lui.

Se poate determina prin următoarele metode (de regula in funcţie de diametrul maxim al agregatelor):

  • tasarea conului;
  • remodelarea VE-BE;
  • determinarea gradului de compactare Waltz;
  • răspândirea.

(mai mult…)

Lucrabilitatea betonului proaspăt

Lucrabilitateaexprima aptitudinea betonului de a umple cofrajele sau tiparele si de a îngloba armaturile bine si uşor sub efectul unui mijloc de compactare cu o cheltuiala minima de energie si forţa de munca, precum si aptitudinea de a conserva omogenitatea amestecului in timpul transportului, manipulării si punerii sale in lucrare.

Lucrabilitatea este apreciata convenţional si aproximativ prin metode de determinare a consistentei betonului proaspăt. (mai mult…)

Constructii de lemn

1.Caracteristicile tehnice ale pieselor de cherestea

A. Caracteristicile mecanice
 Comportamentul mecanic al lemnului este puternic ANIZOTROP( pentru o aceeasi solicitare, rezistenta este diferita functia de directie); in plus rezistenta mecanica este inluentata de continutul de apa al lemnului. In paginile urmatoare sunt reprezentate, cu caracter orientativ, citeva data generale privind caracteristicile mecanice ale pieselor de cherestea.

B.Greutatea specifica (mai mult…)

Cimentul

CIMENTURI PENTRU BETOANE

Cimentul este un material pulverulent, de natură bazică, hidrofil, instabil din punct de vedere chimic. Amestecat cu apa formează paste tixotrope, care fac priză şi se întăresc în timp, formând “piatra de ciment”.

            Cimentulportland(silicios), reprezintă un amestec de silicaţi şi aluminaţi de calciu şi este obţinut prin măcinarea fină a clincherului de cimentportlandcu un adaos de 2…7 % ghips pentru reglarea timpului de priză.

            Clincherul de cimentportlandeste obţinut prin arderea unui amestec de materii prime în cuptoare rotative. (mai mult…)

Amături

Tipuri de oţeluri

Otelurile sub forma de armaturi pentru constructii din beton sunt conformate fie sub forma de bare fie sub forma de sarme, avand in comun coeficientul de dilatatie termica si modulul de elasticitate.

Principalele tipuri de oteluri sunt:

a). pentru beton armat

–       oteluri beton laminate la cald: netede sau profilate periodic (OB 00; OB 37; PC 52; PC 60 – cifrele reprezentand rezistentele la rupere in daN/mmp);

–       sarma trasa neteda pentru beton armat (STNB) si sarma trasa profilata pentru beton (STPB);

–       sarma trasa recoapta (STR – cu diametru de 1 mm pentru legarea armaturilor sau 2 mm pentru legarea cofrajelor);

–       bi-oteluri (Bi 31 … 69);

–       plase sudate uzinate (exemplu cod: 4GQ 126 – 3 = nr.ordine, G L sau N – tipul de plasa, Q sau R – forma ochiului si 126 – aria sectiunii barelor longitudinale/1 m latime) (mai mult…)